Kuidas esitada andmeid?

Ettevõtetes on üha enam andmeid, mida analüüsida – müügitulemustest töötajate rahuloluni. Kõigi nende numbrite seas on kerge ära eksida. On mitmeid programme, mis muudavad andmete analüüsimise kergemaks, nt SPSS, R, Stata, ka Excel pakub järjest enam võimalusi andmete organiseerimiseks ja analüüsimiseks. Kuidas aga valida õige viis andmete esitamiseks ja nende mõistmiseks?

Visualiseeritud andmeid on tunduvalt kergem mõista. Üks joonis võib anda korraga edasi palju informatsiooni ja olla samas kiiresti mõistetav. Viimaste kümnendite jooksul on andmete visualiseerimine tunduvalt edasi arenenud ja hetkel on võimalik valida kümnete graafikute seast: tulp-, ring- või joondiagrammid, 2D või 3D, järjestatud või eraldatud jne. Valesti valitud graafik võib kasu asemel tuua hoopis kahju ja tekitada palju segadust. Selleks, et teha õiget valikut, on mitmeid juhised. Üks neist on nähtav joonisel 1.

Joonis 1. Soovitused diagrammide kasutamiseks (Abela 2009)        


Nagu näha, siis joonise valik peaks sõltuma sellest, millised on kasutatavad andmed. Kui tegu on ühekordsete andmetega, siis teevad oma töö ära ring- ja tulpdiagrammid. Kui vajalik on kujutada ajas toimunud muutusi, siis tuleks eelistada joondiagramme. Samuti on oluline see, kui palju on erinevaid tunnuseid ja kategooriaid: kui tunnuseid (andmepunkte) on väga palju, siis tuleks kasutada joondiagramme. Kui tunnuseid on vähem, siis tulpdiagramme. Ringdiagrammide kasutamisel tuleks üldiselt olla ettevaatlik, sest inimsilm ei suuda sektorite suurusi hästi eristada, näiteks tunduvad tumedad sektorid suuremad kui heledad. 

Võimalik on kujundada jooniseid vastavalt oma soovile – vahetada värve, lisada pilte ja logosid. Siiski tuleks silmas pidada, et kaunistustega ei mindaks liiale. Kõige olulisem on joonise arusaadavus ehk hea oleks lisada igale tulbale, joonele või sektorile kategooria nimi ja väärtus. Joonised annavad palju juurde nii pikkadele raportitele kui on ka väga head esitlustes kasutamiseks. Graafikud annavad kiiresti edasi kõige olulisema info ning on silmale ilusad vaadata.

 

 

Virve Kass


Kirjuta esimene kommentaar

Email again: