Mis vahe on rahulolul, pühendumusel ja lojaalsusel?

Rahulolev töötaja ei pea tingimata olema pühendunud ega lojaalne.
Ta võib suikuda ka nö “mugavusstsoonis”.
Kuid rahulolu mõõdikute kaudu on võimalik kaardistada töötajate rahulolematuse põhjused ja sealt edasi teha juhtimisotsuseid. Samuti on rahulolu mõõdikute tagasiside kaudu võimalik kujundada töökeskkonda  ja saada teavet töötajate arenguvajaduste ja ootuste kohta ning tööõhkkonnas toimivate või mittetoimivate suhete ning kommunikatsiooni kohta. Need on ettevõtte toimimise seisukohalt väga olulised näitajad.  
Töötajate pühendumus on otseses seoses organisatsiooni eesmärkidega. Ehk selleks, et töötajate pühendumust tõsta, tuleb nende tegevus siduda ettevõtte eesmärkidega. Selleks omakorda tuleb inimesi otsustusprotsessidesse kaasata, pakkuda vastutust, vabadust ja võimalust teha otsuseid. Selline suhtumine personali mõjutab töömotivatsiooni ja paneb ka enam pingutama.
 
Lojaalne töötaja soovitab oma tööandjat ja jääb ettevõttesse ka aegadel, kui kõik ei ole roosiline ning on ikkagi valmis panustama. See on võti, millele võiksime palju enam tähelepanu pöörata. Pühendunud, lojaalne töötaja on ettevõtte parim turundusvõte ja peegeldus. Sealt edasi lojaalsed kliendid, kes on omakorda seoses motiveeritud töötajate tegevusega.
 
Aga kui väliskeskkond kõrvale jätta, siis sellises pühendunud ja hästi motiveeritud seltskonnas töötada on ainult rõõm ning meeskond ongi ressurss nr 1, kellele kõige enam tähelepanu pöörata, et laev õigel kursil hoida.
 
Edu!  

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: