Kuidas oma töötajaid õigesti tunnustada?

Umbes kuu aega tagasi kutsusime inimesi üles oma kodulehel täitma väikest küsimustikku tööalase tunnustamise teemal. Meie üleskutsele reageeris 71 inimest, kes jagasid meiega oma mõtteid ning varasemaid kogemusi tunnustamisest. Kuna tööalane tunnustamine on meie jaoks väga oluline teema ja puutume sellega oma igapäevatöös sageli kokku, otsustasime kirjutada veidi lähemalt tunnustamisviiside valikust.

Adrian Gostick ja Chester Elton toovad oma raamatus lugejateni 200 000 töötaja seas läbi viidud uuringu tulemused, kus selgub, et tunnustamise juurutamine mitte ainult ei tõsta töötajate efektiivsust, vaid tasub ettevõttele ka materiaalselt ära. Autorid selgitavad, et oluline on tagasisidestamise ja tunnustamise juures konstruktiivsus ning tähenduslikkus töötaja jaoks. Sobilik tunnustus on individuaalne iga töötaja puhul. Jah, selle välja selgitamine on juhi jaoks ressursi- ning ajakulukas, kuid teisalt näitab see töötajatele, et neid väärtustatakse, kuna juht on valmis sellesse oma aega ning energiat panustama.

Vale tunnustamisviisi valik on jällegi ettevõtte ressursside mõttetu kulutamine, mis võib tekitada töötajates ebamugavust või hoopiski demotiveeritust. Tüüpiline näide on siinkohal avalik tunnustamine. Näiteks töötaja esile tõstmine ning tema kiitmine avalikult kõigi kolleegide ees mõnel firmaüritusel või koosolekul. Paljudele inimestele selline tähelepanu ei sobi ja seetõttu võib see neis tekitada hoopiski ebamugavust või äärmisel juhul ka vastumeelsust.

Halvasti võib mõjuda ka nii-öelda automaatne ja mitte asjakohane kiitmine ja tunnustus. Kui töötaja kuuleb igapäevaselt üldsõnalist „hästi tehtud“, „jätka samas vaimus“, „tubli töö“, siis ühel hetkel võib ta kaotada usu nendesse sõnadesse. Liigne ebaspetsiifiline tunnustus mõjub ebasiirana ning pigem jätab inimese ükskõikseks.

Sellest tulenevalt on oluline teada, milline tunnustamine Sinu töötajatele sobib ja kõige motiveerivamalt mõjub. Selleks, et mõista, mida peavad meie vastajad kõige paremaks tunnustamisviisiks, uurisime, mis on nende arvates tunnustamine ning palusime neil valida endi jaoks kolm kõige eelistatumat tunnustamisviisi.

Valdav osa vastajatest leidis, et nende jaoks on tunnustamine hästi tehtud töö märkamine ning selle eest kiitmine või positiivse tagasiside saamine. Oluliseks peetakse just pingutuste märkamist ka tööprotsessi jooksul, mitte ainult projektide lõppedes või kokkuvõtteid tehes. Ehk teisisõnu ütlevad ka meie vastajad, et tähtis on jooksev tunnustus ja töötaja märkamine, mitte vaid kord aastas jõulupeol „aasta töötaja“ valimine.

Kõige eelistatumad tunnustamisviisid on meie vastajate arvates positiivne tagasiside, arenguvõimaluste pakkumine, rahaline preemia ning tänamine hästi tehtud töö eest. Kommentaaridest selgus veel lisaks, et sageli võib juhi tunnustusest oluliselt mõjuvam ja motiveerivam roll olla kaaskolleegide heal sõnal ning kiitusel hästi tehtud töö eest.

 „Parim tunnustus oli aastaid tagasi, kui kaaskolleegid tegid sõbrapäeval Diplomi, millel oli kirjas Meeskonna hing. Kõikide allkirjad all... Vot see oli tore :)“

Varasemates uuringutes on toodud välja mitmeid parimaid praktikaid tunnustamisviiside valikuga seoses. Üldiselt on tunnustamise juures oluline, et see toimuks sageli ning oleks õigesti ajastatud ning asjakohane. Sellisel juhul tunnevad töötajad end pidevalt väärtustatuna ning on motiveeritud oma tööd veelgi paremini tegema. Nagu varasemalt öeldud, ei saa ühtset parimat viisi tunnustamisest välja tuua – see oleneb palju töötajast ning tema väärtustest.

Kokkuvõttes on tunnustamine efektiivne tööriist, millega on võimalik tõsta oma töötajate motivatsiooni ja firma edukust, kui seda osata kasutada õigesti. Kui töötaja on rahul oma töötasuga, siis pole ka tema motivatsiooni võimalik tõsta ainuüksi palgakõrgendusega. Samas võib sellisel juhul toimida näiteks paindliku tööaja võimaldamine või mõne erialase koolituse pakkumine. Kui soovite innustada oma parimaid töötajaid, tuleks motiveerimisel ja tunnustamisel lähtuda eelkõige töötaja soovidest ja vajadustest, mis on kooskõlas ka ettevõtte üldiste eesmärkidega, ning vastavalt sellele ka parim võimalik lahendus leida. 


Liina Eamets


 Kasutatud allikad:

1.     Gostick, A., & Elton, C. (2007). The carrot principle: How the best managers use recognition to engage their people, retain talent, and accelerate performance. Simon and Schuster.

2.     Biro, M. M.(2013). 5 Ways Leaders Rock Employee Recognition. Forbes [http://www.forbes.com/sites/meghanbiro/2013/01/13/5-ways-leaders-rock-employee-recognition/#fedb06b2b99e]

3.     Efron, L. (2013). Three Reasons Your Best Employees Don't Feel Recognized. Forbes. [http://www.forbes.com/sites/louisefron/2013/08/12/three-reasons-your-best-employees-dont-feel-recognized/#66fee043572f]

 


Kirjuta esimene kommentaar

Email again: