Kliendiuuringud

Kliendiuuringutes
 kaardistatakse kliendi vajadused ja rahulolu toote/ teenuse/ teenindusega. 

Kliendiuuringute kaudu saab:

 •      vahetut tagasisidet kliendilt toote/teenuse kohta;
 •      vahetut tagasisidet ettevõtte teeninduskvaliteedi kohta;
 •      analüüsida pakutava toote/teenuse tugevaid ja nõrku külgi;
 •      koguda ideid toote/teenuse arendamiseks;
 •      koguda tööprotsessidele kliendivaateid;
 •      tagasisidet vastuvõetud turundus-­, juhtimisotsustele ja arengu-           programmidele;
 •      arendada kahepoolset suhet kliendiga;
 •      motiveerida töötajaid kliendikeskselt mõtlema;
 •      teada, mis on klientide arvates ettevõtte tugevused;
 •      teada, mis on klientide arvates ettevõtte nõrkused;
 •      teada, kes on kliendi arvates ettevõtte konkurendid;
 •      teada, kas klient soovitaks ettevõtet oma kolleegidele, sõpradele jne.
Pakume interneti teel kogutava infoga paralleelselt vahetut teeninduse- või ostujärgset info kogumist telefoni teel, mis tagab värske ja autentse tagasiside kliendilt. Uuringuid saame teha lisaks Eestile ka üle Baltikumi ja Skandinaavia. Spetsiifilisema huvi korral küsige julgesti võimaluste kohta.