Soovitusindeks

Tavalised rahulolu uuringud on tihti aja- ning ressursimahukad ning seetõttu on meil Teile pakkuda kiire, lihtne ja soodne lahendus –
soovitusindeks. See on tööriist, mille abil on võimalik mõõta klientide lojaalsust ja töötajate pühedumust. Soovitusindeksi põhimõte seisneb ühes küsimuses:

“Kas soovitaksite meie ettevõtet oma sõbrale või tuttavale?”

Samuti palume vastajatel põhjendada oma valikut. Soovitades ettevõtet oma sõbrale, võtab soovitaja endale teatud vastutuse. Mittesoovitades on tegemist kogemusega, kus inimene pole mingil põhjusel rahule jäänud. Rahulolematud kliendid on tegelikult kõige väärtuslikum infoallikas, kelle kaudu äri arendada. Mõlemal juhul on ettevõttele kõige väärtuslikum teada saada MIKS?

Miks peaksite valima just Fookus Uuringud?
Meie Fookus Uuringutes oleme soovitusindeksi juures keskendunud just andmete analüüsimisele. Soovime võimalikult täpselt teada saada, miks inimesed soovitavad ja miks ei soovita ettevõtet. Eristame erinevad sihtgrupid ning nende arvamused selliselt, et Teie ettevõttel oleks võimalik oma kliente analüüsida ning leida võimalusi, kuidas rahulolematud kliendid muuta rahulolevaks ning olemasolevad kliendid veelgi lojaalsemaks. Lõpptulemusena ei ole me keskendunud vaid hea tagasiside välja toomisele, vaid püüame kaardistada tellija tugevused ja nõrkused kliendi seisukohalt.

Soovitusindeksi näidisega tutvumiseks vajuta siia!

Lehekülje kujunduse (logo, leheküljel kasutatavad värvid) ning teksti saame koostada vastavalt Teie soovidele.

Läheneme igale ettevõttele personaalselt ning lähtume kliendi soovidest ning vajadustest.